چای باغات شمال ایران

90,000 تومان

دسترسی: موجود در انبار

چای باغات شمال ایران چین بهاره محصول ایران

  • صددرصد خالص
  • مدت زمان لازم برای دم کردن 15 الی 20دقیقه
سنجش

توضیحات

چای باغات شمال ایران چین بهاره محصول ایران

  • صددرصد خالص
  • مدت زمان لازم برای دم کردن 15 الی 20دقیقه