چای جهان فله ای

190,000 تومان

دسترسی: موجود در انبار

چای جهان فله ای شرکت جهان محصول هندوستان

  • صددرصدخالبص
  • مدت زمان لازم برای دم کشیدن15 الی20 دقیقه
سنجش

توضیحات

چای جهان فله ای شرکت جهان محصول هندوستان

  • صددرصدخالبص
  • مدت زمان لازم برای دم کشیدن15 الی20 دقیقه