چای کلکته قلمی دست چین

280,000 تومان

دسترسی: موجود در انبار

چای کلکته قلمی دست چین مجصول هندوستان

  • صددرصدخالص .
  • دیر دم
  • مدت زمان لازم برای دم کشیدن20الی25دقیقه

 

سنجش

توضیحات

چای کلکته قلمی دست چین مجصول هندوستان

  • صددرصدخالص .
  • دیر دم
  • مدت زمان لازم برای دم کشیدن20الی25دقیقه